Новини

Проучвателна мисия по Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент

В 2010 г., в рамките на дейност 1, Компонент 1 от туининг лайт проекта, се проведе проучвателна мисия на експертите от страната-партньор по проекта.

На база подробен анализ на съществуващите законови основи и институционални механизми, свързани с превенция и противодействие на нарушенията, отнасящи се до финансовите интереси на Европейките общности, ще бъде изготвена адаптирана и ревизирана Стратегия за борба с измамите. Освен това, ще бъдат дадени и препоръки за подобряване на съществуващия в България модел на АФКОС.

Работно посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А "Разследвания и операции I" в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

В периода 22 – 24 февруари 2010 г., по покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цвеатнов, в София беше проведено посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А „Разследвания и операции І” в Европейската служба за борба с измамите.