Новини

В процес на изготвяне и съгласуване е двустранно споразумение за сътрудничество между МВР и ОЛАФ

Българският вътрешен министър разговаря с директора на дирекция "Разследвания и операции" на ОЛАФ г-н Иън Уолтън. Европейската служба за борба с измамите дадоха много висока оценка на сътрудничеството с България.

Тиери Кретиен: Наблюдава се значително повишаване на капацитета на АФКОС

Висока оценка за напредъка на България по отношение пресичането на измамите с европейски средства даде в писмо до министър-председателя Бойко Борисов, един от ръководителите на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

В Брюксел беше представен Годишният Доклад за оперативната дейност на Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ за 2009 година

220 са случаите, по които Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/  е работила през 2009 година.

„Да посрещнем предизвикателствата на успеха” – това е мотото на ОЛАФ за следващата година.

Ежегодно ОЛАФ публикува свой  доклад за оперативната си дейност през изтеклата година, отделно от Европейската  комисия. В Доклада на ЕК  за защита финансовите интереси на общността,  за разлика от този на ОЛАФ,   освен информация  за открити нередности и измами, се съдържат и статистически данни, за които Европейската комисия е информирана от отделните държави-членки на съюза.

Проучвателна мисия по Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент

В 2010 г., в рамките на дейност 1, Компонент 1 от туининг лайт проекта, се проведе проучвателна мисия на експертите от страната-партньор по проекта.

На база подробен анализ на съществуващите законови основи и институционални механизми, свързани с превенция и противодействие на нарушенията, отнасящи се до финансовите интереси на Европейките общности, ще бъде изготвена адаптирана и ревизирана Стратегия за борба с измамите. Освен това, ще бъдат дадени и препоръки за подобряване на съществуващия в България модел на АФКОС.

Работно посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А "Разследвания и операции I" в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

В периода 22 – 24 февруари 2010 г., по покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цвеатнов, в София беше проведено посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А „Разследвания и операции І” в Европейската служба за борба с измамите.