Новини

Министър Цветан Цветанов: Тясното взаимодействие между институциите в борбата с измамите с европейски финансови средства е гаранция за повишаване на доверието в нас

Вътрешният министър участва във встъпителната пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) в МВР”.

Програма за провеждане на начална пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа п

5 юни 2012 г., гр. София
 

11.00 – 11.15 ч. Регистрация на участниците и раздаване на материали

11.20 – 11.30 ч. Откриване: Соня Клисарска, директор на дирекция АФКОС – МВР

11.30 – 11.45 ч. Приветствие от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов

11.45 – 12.00 ч. Кафе – пауза

12.00 – 12.15 ч. Представяне на кръглите маси по проекта: Бойко Костов, началник на сектор „Оперативно сътрудничество”, дирекция АФКОС – МВР

"Законът и ние": Промени в Закона за МВР

Източник: БНТ 

Спешни промени в Закона за МВР подготвя екип от юристи. Те ще дадат възможност на Дирекция АФКОС в МВР да получи законови правомощия да извършва административни разследвания. Това е препоръчал директорът на ОЛАФ Джовани Кеслер на срещата си с министър Цветанов и директора на дирекция АФКОС-МВР Соня Клисарска.

Джовани Кеслер: Дирекция АФКОС трябва да има законова възможност самостоятелно да извършва административни разследвания

Препоръката генералният директор на ОЛАФ даде по време на срещата си с вътрешния министър Цветан Цветанов. От българска страна участва и директора на дирекция АФКОС, г-жа Соня Клисарска.

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — годишен доклад за 2010 г.”

Член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз налага на Европейската комисия и на държавите-членки задължението за защита на финансовите интереси на ЕС и за водене на борба с измамите в областите на споделена отговорност между Европейския съюз и държавите-членки. Съгласно член 325, параграф 5 Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, внася ежегодно в Европейския парламент и в Съвета доклад относно приетите мерки за прилагането на този член.

Правителството одобри доклад за дейността на Съвета за периода 2011-2013 г.

Министерски съвет прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2010 г., Отчет на План за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2010 г., Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011 - 2013 г.

Професионален празник на служителите на Министерство на вътрешните работи и 132-та годишнина от създаването на МВР

По случай професионалния празник на служителите на Министерство на вътрешните работи - 5-ти юли и 132-та годишнина от създаването на МВР, както и за показани високи резултати в служебната дейност, бяха отличени 19 служители на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” – МВР.

Директорът на ОЛАФ даде висока оценка на видимата решимост на българското правителство да доведе до успешен край започнатите разследвания в областта на борбата с измамите

Официалната среща на министър Цветан Цветанов и Джовани Кеслер се състоя днес в Брюксел. В процес на съгласуване е проект на ново оперативно споразумение за сътрудничество, което ще утвърди практическия модел в работните взаимоотношения между дирекция АФКОС – МВР и ОЛАФ.