Новини

Програмата Херкулес III: нови европейски средства за борба с измамите

Новата програма Херкулес III влезе в сила на 21 март 2014 г. Бюджетът на програмата е в размер на 104,9 млн. евро, чрез които държавите-членки ще бъдат подкрепени в действията им в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности. С цел борба с контрабандата и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, програмата ще подпомага финансирането на конкретни проекти за закупуване на рентгенови скенери и други видове техническо оборудване за националните компетентни власти.

 

Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

На Единния информационен портал www.eufunds.bg са публикувани актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Те са достъпни в папките на всяка от новите оперативни програми в секцията,обособена за Новия програмен период с наименование "2014-2020":http://eufunds.bg/bg/page/32.

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени при одитите на операциите през 2013 г.

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ на нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите през 2013 г. Резултатите се отнасят до проверките по седемте Оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Европейският парламент прие Програма Херкулес III. Одобреният бюджет за борба с измамите е 104.9 млн. евро.

Европейският парламент одобри приемането на Регламент на ЕП и на Съвета за създаване на програма Херкулес III за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС – програма Херкулес ІІІ. Бюджетът на програмата за периода 2014-2020 г. е в размер 104,9 млн. евро и ще се използва за финансиране закупуването на техническо оборудване и за обучение на правоприлагащите органи в държавите-членки.

Ново работно споразумение между Европейската служба за борба с измамите и нейния Надзорния комитет

На 14 януари 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и нейният надзорен комитет сключиха ново споразумение, свързано с работните им взаимоотношения. Работното споразумение беше подписано от г-н Джовани Кеслер , генерален директор на ОЛАФ, и от г-н Йохан Денолф , председател на Надзорния комитет на ОЛАФ. Споразумението влиза в сила веднага.

Покана към националните медии за участие във Втора пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”

Дирекция АФКОС има удоволствието да покани националните медии за участие във Втората пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, която ще се проведе на 30 октомври 2012 г. от 11.00 ч. до 13.00 ч. в зала А на Българската търговско-промишлена пата на ул. „Искър” 9.

Делегация на Европейската служба за борба с измамите, водена от генералния директор, г-н Джовани Кеслер посети дирекция АФКОС.

По покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов, в периода 27 – 28 септември 2012 г., делегация на Европейската служа за борба с измамите проведе двудневно работно посещение в София. Делегацията беше водена от г-н Джовани Кеслер, генерален директор на ОЛАФ. Домакин на посещението беше дирекция АФКОС.