Покана за кандидатстване с проектни предложения по програма Херкулес III през 2019 г.

В дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, е получено уведомление, че са публикувани три покани за подаване на проектни предложения по програма Херкулес III за 2019 г.

Проектните предложения следва да попадат в една от следните три области:

 1. Техническа помощ, с четири теми:
 • инструменти, средства и методи за провеждане на разследвания;
 • инструменти и средства за извършване на проверки на контейнери, камиони, влакове и други превозни средства по външните граници на ЕС;
 • системи за разпознаване на регистрационни номера на пътни превозни средства или номера на контейнери;
 • анализ, съхранение и унищожаване на задържани цигари.

Общият бюджет по тази покана за подаване на проектни предложения е 9 866 200 евро, като бюджетът на всяко едно проектно предложение трябва да бъде поне 100 000 евро.

 1. Обучения и изследвания в областта на правото, с три теми:
 • развиване на високопрофилни изследователски дейности, включително изследвания в сравнителното право;
 • повишаване на взаимодействието между практикуващите в сферата на правото и академичната общност;
 • осъществяване на периодични научни публикации и други средства за разпространение на научни знания.

Общият бюджет по тази покана за подаване на проектни предложения е 500 000 евро, като бюджетът на всяко едно проектно предложение трябва да бъде поне 40 000 евро.

3. Обучения, конференции и размяна на служители, с три теми:

 • развиване на специализирани обучения, насочени към определени групи, за създаване на мрежи и структурни платформи между държави-членки, държави-кандидати за членство, трети страни и международни публични организации;
 • организиране на конференции за създаване на мрежи и структурни платформи между държави-членки, държави-кандидати за членство, трети страни и международни публични организации;
 • организиране размяна на служители между национални и регионални администрации (по-специално между съседни държави-членки) с цел развитие и подобряване на уменията на служителите за защита на финансовите интереси на ЕС.

Общият бюджет по тази покана за подаване на проектни предложения е 1 100 000 евро, като бюджетът на всяко едно проектно предложение трябва да бъде поне 40 000 евро.

Подаване на проектни предложения по всяка една от поканите следва да се осъществява чрез т.нар. Participant Portal. Порталът е разработен с цел подаване на проектни предложения и управление на грантови споразумения. В рамките на портала има раздел „Helpdesk“, където могат да бъдат задавани въпроси, свързани с процедурата по подаване на документи, допустимостта на разходите, и други технически въпроси. В портала са публикувани документи, които са необходими при осъществяване на самото кандидатстване с проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по всички теми е 15.05.2019 г. (сряда).

Актуална и изчерпателна информация относно кандидатстването с проектни предложения по програма Херкулес III може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en.