Второ редовно заседание за 2017 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 30 ноември 2017 г. от 10.00 ч. в зала „Европа“ на Академията на МВР се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС и заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер.

На заседанието се представи информация за изпълнение на решенията от първото редовно заседание на Съвета, проведено на 31.03.2017 г. Членовете обсъдиха и приеха Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Беше представен и обсъден проект за изменение на МПС 18/2003 за създаването на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Секретариатът на Съвета – дирекция АФКОС, представи и информация за Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно оценката на изпълнението на Регламент 883/2013 и българската позиция по насоките за неговото изменение, както и за работата на двете под-групи към Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF) – „Превенция на измамите“ и „Докладване и анализ на нередности и измами“.