Новини

Европейският парламент прие Програма Херкулес III. Одобреният бюджет за борба с измамите е 104.9 млн. евро.

Европейският парламент одобри приемането на Регламент на ЕП и на Съвета за създаване на програма Херкулес III за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС – програма Херкулес ІІІ. Бюджетът на програмата за периода 2014-2020 г. е в размер 104,9 млн. евро и ще се използва за финансиране закупуването на техническо оборудване и за обучение на правоприлагащите органи в държавите-членки.

Ново работно споразумение между Европейската служба за борба с измамите и нейния Надзорния комитет

На 14 януари 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и нейният надзорен комитет сключиха ново споразумение, свързано с работните им взаимоотношения. Работното споразумение беше подписано от г-н Джовани Кеслер , генерален директор на ОЛАФ, и от г-н Йохан Денолф , председател на Надзорния комитет на ОЛАФ. Споразумението влиза в сила веднага.

Покана към националните медии за участие във Втора пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”

Дирекция АФКОС има удоволствието да покани националните медии за участие във Втората пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, която ще се проведе на 30 октомври 2012 г. от 11.00 ч. до 13.00 ч. в зала А на Българската търговско-промишлена пата на ул. „Искър” 9.

Делегация на Европейската служба за борба с измамите, водена от генералния директор, г-н Джовани Кеслер посети дирекция АФКОС.

По покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов, в периода 27 – 28 септември 2012 г., делегация на Европейската служа за борба с измамите проведе двудневно работно посещение в София. Делегацията беше водена от г-н Джовани Кеслер, генерален директор на ОЛАФ. Домакин на посещението беше дирекция АФКОС.

Посещение на генералния директор на ОЛАФ

По покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов, на двудневно работно посещение в София, в периода 27 – 28 септември 2012 г., пристига делегация на Европейската служа за борба с измамите. Делегацията ще бъде водена от г-н Джовани Кеслер, генерален директор на ОЛАФ.

Евродепутат от ГЕРБ поиска увеличаване на парите за България за изпълнението на проекти за борба с контрабандата на цигари.

В Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (ЕП) в Брюксел се проведе специално публично изслушване, инициирано от българския евродепутат Илиана Иванова от Групата на ЕНП (ГЕРБ), относно програмата "Hercule" за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. Г-жа Иванова, която е докладчик по законодателното досие, представи втори работен документ, който идентифицира съществуващите проблеми, които трябва да бъдат решени преди продължаването на програмата през следващия програмен период.