Трима служители на дирекция АФКОС участваха като лектори в международна конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“, организирана в изпълнение на проект на Национална агенция по приходите (НАП), финанси

В периода 17.09.2019 г. – 21.09.2019 г. петима представители на дирекция АФКОС посетиха гр. Никозия, Република Кипър, с цел обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕСИФ.

В периода 16.09 – 18.09.2019 г. служители от дирекция АФКОС взеха участие в обучение на тема: „Нередности: превенция, констатиране и отстраняване на грешки“, което се проведе в гр. Валета, Република Малта. Обучението беше организирано от образователен институт „Европейски фондове“, гр. Валета.